THE WORLD LIGHT-HOUSE FOUNDATION
SVJETSKA SVJETIONIČARSKA UDRUGA

  THE WORLD LIGHT-HOUSE DIPLOM -  EXCELLENCE

 

Diploma se izdaju u kategorijama: CW / Phone / RTTY / Mixed. Vrijede sve veze na KV-u, ukljucujuci i WARC-ova podrucja. Izdaje se diploma i za 50 MHz / 6 m.

Ne vrijede veze, u kojima se koristila pomoc: relay stanica, satelita, paketnoga radija ili telefona.

Za diplomu se priznaju sve veze održane nakon 1. sijecnja 2000. s bilo kojega svjetionika, pod bilo kojom referentnom oznakom (bilo CLH & ARLH & LH ili WLH referencija), a koji se nalazi na TWLH-listi.

Diploma je dostupna i prijamnim (SWL) radioamaterima, uz iste uvjete kao i za licencirane operatore.

Ova diploma ima jedanaest ( 11 ) stupnjeva:

 1) TWLHD – excelent : 50 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 2) Excelent 100 - naljepnica : 100 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 3) Excelent 200 - naljepnica : 200 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 4) Excelent 300 - naljepnica i pehar : 300 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 5) Excelent 400 - naljepnica : 400 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 6) Excelent 500 - naljepnica : 500 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 7) Excelent 600 - naljepnica i pehar : 600 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 8) Excelent 700 - naljepnica : 700 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
 9) Excelent 800 - naljepnica : 800 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
10) Excelent 900 - naljepnica i pehar : 900 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
11) Excelent 1000 – Honor Roll – naljepnica : 1000 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste

Cijena TWLHD – excellent iznosi 10 EUR.
Cijena pojedine TWLHD excellent naljepnice iznosi 2 EUR.
Cijena pojedinog TWLHD Pehara iznosi 50 EUR.

Honor Roll TWLHD naljepnica je besplatna za sve osvajace.

Podnositelji zahtjeva za pojedine diplome moraju imati QSL-karte, ali iste ne moraju slati na pregled. Dovoljno je poslati zahtjev “Aplication form”, s popisom potvrdenih svjetionika sa TWLH liste, poredanih po slovobrojcanom redu, zajedno s podatcima o svakoj vezi s QSL-karte, referntnu oznaku svjetionika pod kojom je isti raden: CLH & ARLH & LH ili WLH, ime svjetionika, poz.oznaku postaje, datum, vrijeme, band, raport te nacin rada.

back