THE WORLD LIGHT-HOUSE FOUNDATION
 SVJETSKA SVJETIONICARSKA UDRUGA

          Utemeljitelji ''S S U'' &''T W L H F'' su Krešimir 9A7K, Branko 9A6BND, Marijan 9A7ZZ i Charles M3ZYZ, veliki zaljubljenici u svjetionike. Sami utemeljitelji udruženja medusobno su povezani kao veliki prijatelji i radioamateri.

Udruženje predstavlja i vodi predsjednik, a u njegovu mu radu pomažu clanovi Izvršnog odbora udruge.

Izvršnini odbor TWLHF & SSU cine predsjednik, dva dopredsjednika, TWLHD menadžer te još tri do pet clanova odbora.

Kroz ovo udruženje želi se ukazati na veliko znacenje svjetionika u pomorskoj navigaciji te na veliku požrtvovnost svjetionicara tijekom svojega rada u gotovo nemogucim te ponekada po život pogubnim uvjetima.

Ovo udruženje djelovat ce i kao radioamatersko udruženje kojem je cilj održavanje radioveza iz svjetionika ili njihove neposredne blizine, i kao udruženje svih dobronamjernih ljudi iz bilo kojega kraja svijeta koji gaje veliku ljubav prema svjetionicima.

Osim samih radioamaterskih aktivnosti, udruženje ce raditi i na popularizaciji turistickih obilazaka svjetionika, kako u Hrvatskoj i Europi, tako i svjetionika širom svijeta.

Svi zaljubljenici u svjetionike koji žele biti clanovi ovog udruženja, mogu to postati neovisno o tome jesu radioamateri ili nisu.

Svima koji odluce postati clanovima ovog udruženja bit ce uz odredene uvjete dodijeljena clanska diploma ''The World Light-House Foundation Membership Diplom'' sa clanskim brojem.

Nazivi ''The World Light-House Foundation'' i ''The World Light-House Diplom'' registrirani su i zaštićeni u skladu sa važecim hrvatskim propisima.

back